Auteursarchief: cecilehessels

Over cecilehessels

Zelfstandig kunstenaar. Ik woon en werk in Den Haag, Duinoord. Op dit weblog toon ik eigen werk, waarbij ik op de homepagina ook werk van bevriende kunstenaars laat zien, met wie ik verwantschap voel.

Getekende portretten door Pat Andréa , 7

In de jaren ‘70 en ‘80 vroeg ik, als Pat tijd had, voor mij een vrienden- en familieportret te tekenen bij wijze van cadeau.

Voor mijn verjaardag, wanneer ik niets wist te bedenken als cadeautje.

Nu ben ik blij dat ik geen luxe artikelen of gadgets vroeg. Is kunst luxe? Ik meen van niet.

Vijf portretten van goede vrienden en twee van ons en de kinderen:

  • Vergroot de foto door op het beeld te klikken.
    Enlarge image by clicking the photo.
Jeanne Solan, dancer bij het Nederlands Danstheater N.D.T.
Felix Valk, Galeriehouder Directeur Lijnbaancentrum later Directeur Museum voor Land en Volkenkunde te Rotterdam
Arie en Berneja van Geest, kunstenaars te Rotterdam
Marco Kalish en Walter Nobbe, fotograaf en kunstenaar te Den Haag
Bo en Tico Andréa, zoons van Pat Andréa
Piet Nieuwenhuizen, Westland’s kunstenaar te Poeldijk
Pat Andréa en Cécile Hessels, kunstenaars te Den Haag

De links geven aanvullende informatie

3 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

Suite Tonantzintla de VIDEO

Suite Tonantzintla VIDEO

De tentoonstelling Tonantzintla in Pulchri Studio van 1 mei t/m 25 mei 2021werd begeleid door de VIDEO: Suite Tonantzintla
Muziek van Ramón Noble ook te vinden op Spotify Victor Manuel Morales

De video toont delen van de tonantzintlakerk en de aquarellen met de bijbehorende danspassages.https://www.youtube.com/watch?v=LEKpWhgtTpQ

En hieronder vanuit de video de 5 stilgezette beelden in volgorde van opkomst

Danza de los Bufones
Danza de los Musicos
Danza de las Estrellas
Danza de las Virgines
Danza de Los Angelos

Ramón Noble Victor Manuel Morales Cécile Hessels 2021

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

Suite Tonantzinla open

Suite Tonantzintla in Pulchri Studio

Pulchri studio, Lange Voorhout 15 Den Haag

Van 1 mei t/m 25 mei, – gesloten op 20 mei en tweede Pinksterdag

5 Aquarellen n.a.v. orgeldansen van Ramón Noble, op orgel gespeeld door Victor Manuel Morales, México. Geïnspireerd op de Tonantzinla tempel in Pueblo. Met een video waarin de muziek parallel loopt aan de getoonde werken.

Informatie openingstijden: Pulchri Studio

De dansen zijn maken deel uit van de inhoud van de CD Zapateado Mexicano van Ramón Noble ontworpen en gespeeld door Victor Manuel Morales

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Kunsthistorische hoedendans

Goede Vrijdag 2021.

In de Geseling van Piero della Francesca is een man die een hoed draagt die geleend is van een penning van Pisanello, en de hoge hoed van Piero della Francesca’s Legend of the True Cross is geleend van Piero della Francesca door Pier Paulo Pasolini voor diens film Het Evangelie volgens Mattheüs.

Het is duidelijk dat er altijd geleend, gejat en afgekeken werd, vanaf het begin van de cultuurhistorische geschiedenis en dat bevorderde de voortgang, een soort van estafette.

The legend of the the True Cross, Piero della Francesca

De hoeden gebruikt in de film Il Vangelo secondo Matteo van Pier Paulo Pasolini

De Geseling van Christus door Piero della Franscesca

De penning door Pisanello van Byzantijnse Keizer Johannes VIII Palaiologos

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Dans 5. Laatste dans van de Suite Tonantzintla

Danza de Los Angelos

De suite besluit met de dans van de engelen. De vijf dansen, die van de dwaasheid van de wereld via een ode aan de muziek, de componist en de uitvoerder, de sterren, de heiligenparade, naar de gevleugelde vrijheid leiden, zijn 15 minuten orgelmuziek die mij inspireerden tot het maken van de tekeningen en de 5 aquarellen.
In mei zullen ze te zien en te horen zijn in de Tuingalerie van Pulchri Studio, Lange Voorhout 15 te Den Haag , Holland

De vijf dansen zijn onderdeel van de CD Zapateado Mexicano

Schets waarvan alleen de diamant in de uitwerking is overgebleven.

De CD Zapateado Mexicano

die op internet op diverse
locaties te vinden is.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Tonantzintla. Dans 4.Schets en verwerking

Danza de Las Virgines

De dans van de Maagden. Vrouwen die iets uitzonderlijks deden vnl. binnnen de Roomskatholieke traditie maar ook een maagd uit de oudheid, Pallas Athene. Er zijn altijd culturen geweest waarbinnen de maagdelijkheid hoog telde en culturen waarbij het minder belangrijk werd gevonden. Deze vooral anonyme maagden worden uitgenodigd voor een dans op het podium door moeder Theresa. Toeziende maagden: Guadalupe uit Mexico, Jeanne d’Arc uit Frankrijk en

Pallas Athene uit de Griekse wereld.

Er zijn diverse schetsen die in de uitwerking gecombineerd zijn. Er dansen twee Azteekse dreumussen mee en twee koninklijke babies. Maar dit kan ook de Azteekse verbeelding van het Christuskind zijn.

Klik op de link bovenaan voor de muziek

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Tonantzintla. Dans 3. Schets en verwerking.

Danza de las Estrellas

Van de Dans van de Sterren is geen schets overgebleven.
Wel een detail uit een vroeg stadium van de verwerking, met 2 figuren op de top die later weer verdwenen zijn. Mensen houden zich vast aan de sterren om niet te vallen in de onbegrensde ruimte. Of kan het de bedoeling zijn dat zij ook de sterren naar hun hand willen zetten?

Danza de las Estrellas

klik op link voor de muziek op Spotify

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Tonantzintla. Dans 2. Schets en verwerking

Dans 2. Danza de los Musicos

Van de tweede dans, Danza de los Musicos is alleen een vage schets over
die slechts ten dele gebruikt is voor de aquarel. Na het uitzetten van de sterk
geometrische, symmetrische zetting zijn er veel wijzigingen geweest. De eerste,
afgekeurde, versie is vernietigd en deze is overgebleven:
links in de cirkel de organist, rechts in de cirkel de componist.
En dan de musici, de instrumenten, de engelenkoren.
And the cat who plays the fiddle…….
Danza de los Musicos

De link geeft een directe verbinding naar de muziek op Spotify.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Tonantzintla Dans 1. Schets en verwerking

Dans 1. Danza de los Bufones.


Er is afstand tussen het idee, de schets, en de verwerking. De woeste potloodlijnen scheppen een vaag vermoeden van waar het naar toe moet. Afhankelijk van het gemak of ongemak waarmee de vormen zich pakken laten. Uiteindelijk wordt het een tamelijk strak ronddraaiend verhaal
over wereldleiders, pretmakers, dansers, potsenmakers, maskerades. En vier kleine stapdansertjes uit Precolumbiaanse tijden. Op middelgrof aquarelpapier.
Met aquarelverf dat zich zo soepel van flinterdun tot sterk dekkend laat verwerken.

Bericht bekijken

Rad van avontuur of Danza de los Bufones

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Suite Tonantzintla uitgelegd II preview

Van 1 t/m 25 mei 2021 zal in de Tuingalerie van Pulchri te Den Haag de tentoonstelling Suite Tonantzintla te zien zijn.
Hopelijk zal dan bezoek weer redelijk mogelijk zijn.Wat is Tonantzintla? Tonantzin was een pre-Columbiaanse moederGod. Op de plaats waar zij vereerd werd is in de 18-de en 19-de eeuw een kerk gebouwd met een relatief sober uiterlijk en een uitzinnig gedecoreerd interieur. De kerk inspireerde de Mexicaanse componist Ramón Noble tot het schrijven van vijf dansen die hij de Suite Tonantzintla noemde. Die muziek inspireerde
mij tot het ontwerpen en schilderen van vijf 40 x 40 cm. aquarellen.

Exterieur Kerk Tonantzintla te Puebla, Mexico
Interieur kerk Tonantzintla te Puebla, Mexico

Dit is de toelichting :

Muziek en beeldende kunst. Niet het geluid direct in beelden omgezet, maar associatieve figuratieve vormgevingen. Een Orgelsuite van vijf korte dansen.

Vijf aquarellen verbeelden de dansen die zijn geïnspireerd op het interieur van een kerk in Puebla, Mexico. Composities van Ramón Noble (México 1920 – 1999), een Mexicaanse componist, pedagoog en organist. Ik hoorde de muziek dank zij een bevriende Mexicaanse organist, Víctor Manuel Morales, en ik zag foto’s van het fascinerende interieur van de kerk en wilde er iets mee doen.

De kerk, die ontstaan is in de 18-en 19-de eeuw is in de loop der tijd op een uitzinnige manier gedecoreerd. Een hevig barokke versmelting van Azteekse en Christelijke motieven. De kerk, van buiten sober, van binnen fascinerend in haar buitensporigheid.

De plaats waar de Tonantzintla kerk gebouwd is, was oorpronkelijk gewijd aan de pre-columbiaanse moedergod Tonantzin, die langzaam is overgegaan in Maria, maar de oude naam is behouden.

Ramón Noble’s muziek, fragmenten van het interieur en de 5 aquarellen zijn samengevoegd in een begeleidende video waarin muziek en beelden parallel lopen. Componist: Ramón Noble. Organist: Victor Manuel Morales.

Inhoud:

1. Danza de los Bufones –
Dans van de Komedianten.Dansers en wereldleiders, waarvan er 2 reeds van het toneel verdwenen zijn. Vier spaken in het wiel van de tijd. De grote carrousel.

2. Danza de los Musicos –
Dans van de Musici.Rechts de componist en links de organist terzijde van een dirigent en diverse instrumentbespelers.

3. Danza de las Estrellas –
Dans van de Sterren.De mens die zich vastklampt aan de sterren om niet te vallen in de grote ruimte. Of wil hij ook de sterren naar zijn hand zetten?

4. Danza de las Virgines –
Dans van de Maagden.Maagden die een toneel op gaan voor een dans, geflankeerd door historische maagden: de Mexicaanse Guadalupe, de Franse Jeanne D’Arc en de Griekse Pallas Athene.

5. Danza de los Angelos –
Dans van de Engelen.Dans van vleugeldragers van divers pluimage.

Kleine Pre-Columbiaanse dansfiguurtjes spelen tussen de beelden door.

* Ik zie deze 5 dansen als gaande van het ongewisse aardse bestaan naar de gevleugelde bevrijding. 2018-2021 Cécile Hessels – website: cecilehessels.com > Facebook > Instagram.

Danza de los Bufones

Danza de las Virgines

Dit zijn twee video stil-beelden van de video die tijdens de tentoonstelling zal lopen. In het midden de aquarel die bij de betreffende dans hoort, geflankeerd door twee fragmenten uit het interieur van de kerk.

Tonantzin

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized